Concilium Sinense 100 år: Mellan historia och nutid – en konferens i Vatikanen

da GuiaVatican News

da cassinos que dão giros grátis no cadastro dobrowin casino: Shanghai, den 15 maj 1924: det första konciliet för den katolska kyrkan i Kina inleddes i katedralen tillägnad sankt Ignatius av Loyola, för att uppmuntra och följa upp uppkomsten av en inhemsk kyrka i Kina, med kinesiska biskopar som skulle anförtros ledarskapet för de lokala samhällena. Hundra år senare, i Rom, riktar en internationell konferens blicken mot denna synodala erfarenhet för att förstå dess omfattning och relevans för den katolska kyrkans utveckling i Kina. Konferensen bär titeln ”100 år sedan Concilium Sinense: mellan historia och nutid”. Konferensen anordnas av det påvliga universitetet Urbaniana i samarbete med nyhetsbyrån Fides och pastoralkommissionen för Kina och kommer att hållas tisdagen den 21 maj i universitetets Aula Magna, som ingår i dikasteriet för evangelisation (sektionen för den första evangelisationen och de nya partikulärkyrkorna).

Programmet för konferensen

På konferensens program står tal av biskopen av Shanghai, Joseph Shen Bin, kardinalstatssekreteraren Pietro Parolin och kardinal Luis Antonio G. Tagle, proprefekt för dikasteriet för evangelisering.Akademiker och forskare från Folkrepubliken Kina, bland andra professor Zheng Xiaoyun och professor Liu Guopeng från den kinesiska socialvetenskapsakademin, kommer också att hålla tal och föreläsningar vid konferensen. Vid öppnandet, efter en hälsning av professor Vincenzo Buonomo, påvlig delegat och rektor vid Urbaniana, kommer ett videomeddelande från påven Franciskus att visas.